EFT Terapie: Jak funguje a pro koho je vhodná?

Emoční svět často ovlivňuje naše fyzické a psychické zdraví. Proto není divu, že metody, které spojují psychologii, akupresuru a znalosti z čínské medicíny, jsou stále populárnější. Jednou z takových metod je EFT terapie, což je zkratka pro Emocionální Svoboda Technika (Emotional Freedom Technique). Jak EFT technika funguje a pro koho může být vhodná?

Jak EFT technika funguje?

Metoda EFT spojuje psychologii, akupresuru a znalosti z čínské medicíny. Její účinnost spočívá v tom, že eft terapeutka poklepává klientovi jemně prsty na určité meridiánové body na těle, zatímco klient v tu chvíli mluví o konkrétním problému, který ho trápí a chce ho řešit. Tím, že se tato dvě činnosti dějí současně, dochází k odblokování nahromaděné energie, která může poté volně proudit tělem. Tím se negativní emoce spojené s konkrétním problémem začnou uvolňovat a klient se cítí lépe.

V rámci EFT terapie se často řeší i minulost klienta, kdy je potřeba odstranit emocionální bloky spojené s minulými zážitky. Toto "odťukání" minulosti pomáhá klientovi překonat traumata a neproduktivní vzorce chování, které by mohly ovlivňovat jeho současnost.

Pro koho je EFT terapie vhodná?

EFT terapie není omezena věkem nebo konkrétními problémy. Je vhodná pro každého, kdo je ochoten na sobě aktivně pracovat a hledat řešení pro své problémy. Mezi tyto problémy patří:

Vztahové problémy: EFT může pomoci rozklíčovat komunikační problémy a zlepšit partnerské vztahy.

Úzkosti a panické ataky: Tato technika může pomoci zvládat úzkost a snižovat stres.

Fobie a strachy: EFT terapie může pomoci překonat iracionální strachy a fobie.

Chronické bolesti: Mnoho lidí hlásí úlevu od chronických bolestí po absolvování EFT terapie.

Kožní potíže: Některé kožní problémy, jako je lupénka, mohou být způsobeny stresovými emocemi, a EFT může pomoci zmírnit jejich projevy.

Traumata z minulosti: EFT terapie může pomoci klientům zpracovat traumata a neproduktivní vzpomínky z minulosti.

Nízké sebevědomí: Tato metoda může pomoci posílit sebevědomí a sebeúctu.

Přejídání a nadváha: EFT terapie může pomoci identifikovat emocionální závislosti na jídle a pracovat na jejich překonání.

Tato terapie je tedy vhodná pro lidi, kteří chtějí zlepšit svůj psychický a fyzický stav a překonat různé obtíže.

Výhody EFT terapie

EFT terapie nabízí několik výhod:

Rychlost a dlouhodobá účinnost: Mnoho klientů hlásí rychlý nástup účinků a trvalé změny v jejich životě.

Založena na principech čínské medicíny: EFT využívá znalosti o energetických drahách v těle a spojení mezi emocemi a fyzickým zdravím.

Neinvazivní a nebolestivá: Terapie nepoužívá léky ani invazivní procedury, což ji činí šetrnou pro klienty.

Vhodná pro dospělé i děti: EFT může být použita u lidí různého věku.

Pomoc i v obtížných případech: Mnoho klientů, kteří již vyzkoušeli jiné metody, nachází úlevu právě v EFT terapii.

Proč zvolit EFT terapii?

EFT terapie se stává stále populárnější díky své rychlé a účinné povaze. Navíc je neinvazivní a bezpečná, což ji činí atraktivní volbou pro mnoho lidí hledajících zlepšení svého psychického a fyzického zdraví. Terapeuti EFT klade důraz na vytváření důvěrného prostředí a poskytují individuální přístup každému klientovi.

Jak EFT terapie probíhá?

EFT terapie začíná rozhovorem, kde klient sděluje terapeutovi své problémy a cíle. Poté terapie přechází k samotné EFT technice, kdy terapeut jemně poklepává prsty na meridiánové body na těle klienta, zejména na obličeji a rukou. Tato jemná technika pomáhá odblokovat energetické dráhy v těle a rozpouštět nahromaděný stres a negativní emoce. Terapeut zároveň pomáhá klientovi promluvit o svých emocích a problémech.

V některých případech může terapeut do terapie zahrnout také techniky neurolingvistického programování (NLP), aby posílil účinky terapie.

EFT terapie nabízí klientům možnost zlepšit své fyzické a psychické zdraví tím, že pracují s emocemi a energetickými drahami v těle. Je to metoda, která je stále více akceptována a využívána pro řešení různých obtíží a pro dosažení emocionálního rovnováhy. Objednat se můžete na eft-danielavojtova.cz.

Publikováno: 24. 10. 2023

Kategorie: Zdraví a krása

Autor: Adriana Horáková