Jaký typ víza potřebujete pro práci v ČR?

Chce-li cizinec nalézt uplatnění na tuzemském pracovním trhu, může si za tímto účelem pořídit dlouhodobé nebo krátkodobé pracovní vízum. V čem se liší?

Co je to dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum je určeno k pobytu v délce nad 90 dnů. Vydává se za různým konkrétním účelem, přičemž tento účel se považuje dokonce za základní podmínku k jeho udělení.

Co se týče víz pracovních, existují následující typy:

 • mimořádné pracovní vízum
 • vízum za účelem podnikání
 • vízum za účelem sezónního zaměstnání

Co je mimořádné pracovní vízum

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro vybrané druhy profesí. Ty jsou stanoveny v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) takto:

 • 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • 02 Lesnictví a těžba dřeva
 • 10 Výroba potravinářských výrobků
 • 11 Výroba nápojů

Podmínkou pro udělení tohoto typu víza je v souladu s informacemi ministerstva vnitra to, že žadatel o vízum i jeho zaměstnavatel musí být účastníky vládou schváleného migračního programu v gesci ministerstva zemědělství.

Co je vízum za účelem podnikání

Tento typ víza je podle informačního portálu FRS určen pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice vykonávat podnikatelskou činnost. Tito žadatelé mohou v Česku legálně pobývat a také podnikat, provozovat živnost, být osobou samostatně výdělečně činnou, statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti.

Co je vízum za účelem sezónního zaměstnání

O toto vízum lze požádat tehdy, pakliže chce žadatel vykonávat na území ČR sezónní práci a to po dobu delší než 3 měsíce.

Sezónní práce jsou pak definovány vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí č. 322/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 468/2022 Sb. následovně:

 • Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
 • Lesnictví a těžba dřeva
 • Výstavba budov
 • Inženýrské stavitelství
 • Specializované stavební činnosti
 • Ubytování
 • Stravování a pohostinství
 • Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
 • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Co je krátkodobé vízum

Krátkodobé vízum se též nazývá schengenské. Určeno je pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat krátkodobě. Počítá se tak s pobytem v maximální délce 90 dnů. I krátkodobé vízum se vydává za konkrétním účelem.

S ohledem na profesní uplatnění to pak mohou být tyto eventuality:

 • zaměstnání
 • sezónní zaměstnání
 • zácvik

Co je krátkodobé vízum za účelem zaměstnání

Schengenské vízum za účelem zaměstnání je určeno pro osoby, které budou plnit úkoly vyplývající z předmětu činnosti právnické osoby zajišťované společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní korporace pro obchodní korporaci.

Co je krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je analogicky podobné jako v předešlém případě. Liší se pouze dobou pobytu v maximální délce 3 měsíce. Sezónní zaměstnání je definováno vyhláškou č. 322/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 468/2022 Sb.

Co je krátkodobé vízum za účelem zácviku

O toto vízum si může požádat zájemce, který se se svým zahraničním zaměstnavatelem dohodl na zvyšování dovedností a kvalifikace u českých právnických nebo fyzických osob. Tato osoba tak zůstává v pracovním poměru u původního zaměstnavatele, který mu i vyplácí mzdu.

S vyřízením všech výše uvedených typů víz vám pomůže agentura IRS Czech, která se na danou problematiku specializuje již řadu let.

Publikováno: 18. 04. 2024

Kategorie: Finance & práce

Autor: Adéla Voborníková