Žádost o trvalý pobyt v ČR lze vyřídit snadno. Musíte ale splnit podmínky

Trvalý pobyt na území České republiky není dnes nemožný. Podmínky jsou ale přísně dané. Musíte mít například čistý trestní rejstřík a udat důvod, proč ho chcete dosáhnout. Jak ho vlastně získat, jak dlouho trvá jeho vyřízení a o jakých podmínkách se vlastně bavíme?

Rozdíly mezi dlouhodobým a trvalým pobytem

Ačkoli o dlouhodobé vízum žádáte, pokud na území ČR plánujete zůstat déle než 90 dnů, o dlouhodobý pobyt žádáte, přesáhne-li váš pobyt dobu jednoho roku. Potřebujete doklad o účelu dlouhodobého pobytu a pas, dále potvrzení o ubytování a doklad o zajištění dostatečných prostředků k pobytu. Podává se osobně.

Na druhou stranu, o trvalý pobyt pro cizince požádáte, plánujete-li na území ČR zůstat. V tomto případě máte nárok na tento pobyt, pokud jste v České republice žili dlouhodobě alespoň 5 let. O trvalý pobyt nemůžete zažádat, pokud jste na území tohoto státu žili pouze na krátkodobé vízum.

Úplně něco jiného je dočasná ochrana, kterou můžete získat, jste-li uprchlík z napadené země během války. Ta vám je poskytnuta, jste-li například (nyní nejběžnější) z Ukrajiny a hledáte azyl. Tato ochrana je časově omezená a je potřeba žádat o její prodloužení. Od tohoto roku jde vše zařídit online na Informačním portálu pro cizince.

Podmínky pro získání trvalého pobytu

Jak již bylo řečeno, musíte žít v České republice alespoň po dobu pěti let, aby se vám otevřela tato možnost. Pozor, pokud jste zde studovali, doba vašeho pobytu se sníží o polovinu. Například během čtyřletého studia se započítávají pouze dva roky.

Můžete též požádat o výjimku na základě důvodů hodných zvláštního zřetele. Tu získáte, pokud máte prokazatelně český původ. Jste-li sezdaní s Čechem či Češkou či jste potomkem alespoň jednoho rodiče z Česka, stát vám plně vyhoví.

Také je nesmírně důležité, abyste ovládali český jazyk, budete totiž pozváni k přezkoušení. To dnes není proplacené státem, a navíc nově musíte ovládat minimálně úroveň A2. Chcete-li získat trvalý pobyt v této republice, je vhodné více studovat český jazyk.

Žádost o trvalý pobyt pro cizince lze řešit osobně na jednom z pracovišť Ministerstva vnitra, a to na základě adresy vašeho pobytu.

Co budete potřebovat?

  • potvrzení o ubytování
  • potvrzení o prostředcích k pobytu
  • platný cestovní pas
  • můžete být též požádáni o výpis z rejstříku trestů
  • účel pobytu – zaměstnání, studium, sloučení rodiny či vědecký výzkum jsou nejběžnější důvody dokládané k žádosti o trvalý pobyt

Bez ohledu na to, zda se jedná o dlouhodobý či trvalý pobyt, získáte tzv. biometrickou kartu cizinců v ČR. Jsou na ní zaznamenané otisky prstů a váš obličej.


Jak dlouho trvalý pobyt trvá

Pobyt trvá na dobu neurčitou. Povinnost prodlužovat svůj pobyt vám opadne. Jakmile uděláte testy z českého jazyka a dodáte všechny doklady, získáte okamžitě trvalý pobyt na území ČR.

Okamžitě se dostavte k cizinecké policii

A to nejen kvůli tomu, že máte povinnost ohlásit zde svůj pobyt, pokud to neudělá ten, kdo vás ubytovává. Máte také možnost zařídit někomu z rodiny či přátel pozvánku do této země. Mějte ale na paměti, že jsou možné namátkové kontroly v místě vašeho bydliště.

Po 5 letech lze zažádat o státní občanství

Můžete mít dvojí občanství, pokud to vaše rodná země také umožňuje. Nemusíte se proto vzdávat svého státního občanství, abyste získali české.

Podmínkou je též absolvování zkoušky z češtiny. Pokud doložíte, že jste tento jazyk alespoň tři roky studovali na základní, střední či vysoké škole, tato povinnost vám odpadá. A pokud vám je méně než 15 let či více než 65 let, platí pro vás stejná výjimka.

Za občanství ale platíte, a sice 2000 Kč jakožto dospělí a 500 Kč jakožto nezletilí.

Publikováno: 19. 02. 2024 / Aktualizováno: 20. 02. 2024

Kategorie: Finance & práce

Autor: Jarmila Tlachová