Které dopravní značky zachraňují životy?

Doprava ve velkých městech houstne. Dopravní i odpolední špičky už prakticky splývají v jedno, a kdyby nebylo vhodného dopravního značení a chytrého signalizačního zařízení řídícího plynulost dopravy, bylo by nám ouvej. Doprava v centrech měst by zkolabovala.

Plynulá průjezdnost měst ale není pouze o tom být v určitém čase v bodě A nebo B, ale zejména jde o princip bezpečnosti. Tragických dopravních nehod totiž přibývá a více než polovina z nich je způsobena neznalostí nebo nerespektováním dopravních předpisů.

Dopravní předpisy a učebnice autoškol sice čas od času přitvrzují, ale základem zůstává praktická znalost zákazových a příkazových značek, nevyjímaje značky upravující přednost. Právě ty mají zásadní význam, co do smrtnosti i majetkových újem. Stopka a Dej přednost v jízdě zachraňují životy. Dopravní značení má nezastupitelnou roli a každý řidič musí před získáním řidičského oprávnění prokázat jejich znalost.

​Fatální následky lze eliminovat

Podoba a provedení dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv. O koncepty a půdorysy dopravních křížení a způsobech místní dopravy se starají dopravní inženýři a experti. Nic není ponecháno náhodě. Pokud budete disciplinovaným řidičem, měli byste město projet za co nejkratší dobu a v naprostém bezpečí. Nedodržení předností v jízdě mívá fatální důsledky.

Dopravní značení v České republice zprostředkovává společnost AZ Značky. Zabývá se jejich prodejem, pronájmem, projekty, údržbou, ale i likvidací při svislém dopravním značení dočasného charakteru.

Mezi nejoblíbenější dopravní prostředky patří i takzvané zpomalovače, které mají za úkol „zklidnit“ neukázněné řidiče. Zpomalovací pruhy neboli retardéry sice nemají řidiči rádi, ale donutí je šlápnout na brzdu a garantují zmírnění rychlosti a zklidnění situace zejména u škol nebo přechodů pro chodce.

Publikováno: 31. 10. 2022

Kategorie: Lifestyle

Autor: Ema Nováková