Buďte v práci úspěšná a zároveň oblíbená

Někteří lidé vidí v tom, že se jim něco nepodaří neúspěch. Jak v osobním životě, tak i v práci. Jiní to vnímají jako zpětnou vazbu, jako výsledek, který když jim nevyhovuje, něco změní tak, aby příště byli s výsledkem spokojeni .... a tak se stávají úspěšnými. Úspěch jiných však zvykne vyvolávat závist, distancování se na jedné straně a na straně druhé to může být až nezdravé sebevědomí, domýšlivost... Jak tedy být i úspěšná a zároveň zůstat oblíbená? Pravidla úspěšných lidí 1. Mluvte "prosím" 2. Mluvte "děkuji" 3. Buďte dochvilná 4. Dodržte dané slovo Zásady "velkých" lidí - nekritizujte, neodsuzujte a nestěžujte se - poctivě a upřímně oceňujte druhých a své uznání jim dávejte najevo - vzbuzujte u druhých naléhavou chuť splnit požadovaný úkol - upřímně se zajímejte o druhé - usmívejte se - pamatujte, že každému zní jeho vlastní jméno příjemně a je pro něj důležité - dokažte poslouchat a povzbuzujte druhé, aby o sobě mluvili - mluvte především o tom, co zajímá ostatní. (Klidně i to něco zjistěte.) - dejte druhému najevo, že si uvědomujete jeho osobní důležitost a dělejte to upřímně - vyhýbejte se hádkám, uvědomte si, že spor vyhraje ten kdo se nehádá - ukažte druhým, že respektujete jejich názor - nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí - pokud se mýlíte, uznejte svůj omyl co nejdříve, ochotně a omluvte se Při dodržování těchto pár zásad budete oblíbená, přesto, že jste úspěšná.

Publikováno: 24. 11. 2022

Kategorie: Finance & práce

Autor: Adriana Horáková