Lepší plat a kariérní postup jsou hlavními motivacemi pro studium MBA

Proč nepřestávat se sebevzděláváním ani poté, co vyjdete ze školy? Protože jedině tak si zajistíte dobré uplatnění na trhu práce. Vysokoškolský titul už dnes moc nestačí, zaměstnavatelé ho pomalu přestávají vnímat jako výhodu. Místo toho hraje důležitou roli profesní titul MBA. Ten totiž ukazuje, že jste ochotní jít o krok dál, neustále se vzdělávat a kariérně posouvat. Zaměstnavatelé mají rádi flexibilní lidi, kteří se nebojí nových postupů a technologií. Zhruba tři čtvrtiny z nich vidí jako nový trend celoživotní vzdělávání, a studium MBA vnímají jako skvělou volbu. Někteří jsou dokonce ochotní se na financování studia pro své zaměstnance částečně či zcela podílet. I kdybyste si ho však měli zaplatit sami, tato investice se vám vyplatí.

Lepší plat, růst v kariérním žebříčku

Průzkum ESBM (European School of Business & Management), z nějž pochází výše uvedená čísla, dále prokázal také to, že 87 % absolventů do dvou let od ukončení studia získalo lepší pozici či vyšší finanční ohodnocení. Pro 92 % z nich měl titul MBA pozitivní dopad na kariéru a 98 % absolventů by jej doporučilo ostatním.

Studium zaměřené na praxi

Studium MBA je určeno lidem, kteří již mají nějaké praktické zkušenosti, zejména zaměstnancům středního a vyššího managementu nebo podnikatelům. Z toho důvodu se také více než na teorii hledí na praxi. Teorie je sice nezbytná, ale musí se chytře propojovat s praktickými dovednostmi, získanými z reálných situací. V ESBM studujete metodou založenou na Oxfordském modelu výuky, který klade důraz na samostatnost a analytické uvažování. Jedná se o online studium doplněné prezenčními interaktivními přednáškami a workshopy. Samozřejmostí je možnost zvolit si specializaci, a těch nabízí hned několik. Na výběr jsou projektové řízení, personální řízení, soft skills, projektový management, psychologie pro manažery, sportovní management a další oblasti. V každé specializaci jsou pak dále volitelné moduly, které si každý student navolí sám dle svých zájmů a preferencí.

Začít studovat lze kdykoliv

Mezi další dostupné vzdělávání dospělých se zaměřením na praxi patří BBA, LLM, DBA či MSc. Na ESBM lze všechny tyto programy začít studovat kdykoli, tak neváhejte a podejte si přihlášku co nejdříve. Pro přijetí není potřeba skládat žádné zkoušky nebo procházet pohovory. Dokončit titul MBA trvá jeden rok a studuje se v češtině.

Publikováno: 16. 08. 2021

Kategorie: Finance & práce

Autor: Ema Nováková