Renovace plechové střechy: Jak postupují odborníci, aby vypadala zase jak nová?

Renovace plechové střechy je nezbytným procesem, který nejen zlepšuje estetiku domu, ale také prodlužuje životnost střešní konstrukce. V následujícím textu se podrobně podíváme na sedm fází renovace plechové střechy a na to, jakým způsobem se postupně zlepšuje stav střechy od odstranění nečistot po dokončení nátěrového systému.

Fáze I: Příprava a očištění

Prvním krokem renovace plechové střechy je použití aktivních emulgačních činidel a inhibitorů koroze. Tyto látky jsou biologicky odbouratelné a slouží k neutralizaci veškerých nečistot, které by mohly negativně ovlivnit plechovou střechu při kontaktu s vodou. Tato fáze je klíčová pro zajištění optimální přilnavosti a účinnosti následujících kroků.

Fáze II: Tlakové mytí vysokým tlakem

Dalším krokem je tlakové mytí střechy vodou pod vysokým tlakem, a to až 450 bar. Tato technika umožňuje uvolnit volné barvy, mastné nečistoty a odstranit staré zoxidované povlaky. Tlakové mytí je efektivním způsobem, jak připravit povrch pro další práce.

Fáze III: Mechanické čištění rzi

V případě potřeby se v této fázi provádí lokální mechanické čištění rzi. Odstranění rzi zajišťuje stabilitu a pevnost plechové střechy, což je klíčový krok pro dosažení dlouhodobé odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Fáze IV: Zabezpečení kritických míst před lakováním

Před samotným lakováním střechy je nutné zabezpečit okna, komíny, koše a další místa, která by mohla být vystavena nežádoucímu nalakování. Lakování na kritických místech se provádí pomocí štětce nebo válečku, což zajišťuje precizní a pečlivou práci.

Fáze V: Lokální zabezpečení korozních ohnisek

Tato fáze zahrnuje aplikaci podkladové barvy k lokálnímu zabezpečení korozních ohnisek. Tato barva slouží jako další ochranná vrstva, předcházející vzniku koroze na kritických místech střechy.

Fáze VI a VII: Nátěr v barvě RAL

Následující dvě fáze zahrnují nátěr střechy vybranou barvou RAL. V prvním nástřiku se aplikuje zvolená barva, která si může být vybrána z nabídky 215 dostupných barev. Druhý nástřik ve stejné barvě zajistí optimální tloušťku vrstvy pro vybraný nátěrový systém, což přispívá k celkové odolnosti střechy vůči povětrnostním vlivům.

Celkově lze konstatovat, že renovace plechové střechy vyžaduje pečlivý a postupný postup, který zabezpečuje dlouhodobou životnost střešní konstrukce a estetický vzhled domu. Investice do renovace střechy může přinést mnoholetou spolehlivost a ochranu domu před nepříznivými vlivy prostředí. Odborníky najdete a dachmantechnik.cz.

Publikováno: 23. 01. 2024

Kategorie: Bydlení

Autor: Markéta Kocourová