Jak uspět na pracovním pohovoru na PR pracovníka?

V koši personalistu skončí čtyři z pěti životopisů. Je to pro nepřehlednou strukturu nebo nedostatek informací. Je dobré vědět, že zkušený personalista / recruiter, který pracuje s lidmi a denně mu projdou rukama desítky životopisů už na základě zaslaného CV a průvodního dopisu ví přesně, zda kandidáta na PR pracovníka pozve na osobní setkání. Přečtení a konstatování, zda kandidát splňuje základní požadavky na pozici PR pracovníka mu zabere zhruba 30 vteřin. Buďte připravena i na telefonický pohovor při kterém personalista vlastně dělá první "třídění" uchazečů. Velkou výhodou telefonického pohovoru je relativně krátký čas k získání dostatečného množství informací o uchazeči. Jedinou zákeřností telefonického pohovoru je neočekávanost. Pokud však budete na zazvonění připraveni, máte polovinu úspěchu v kapse. Proto je důležité připravit se na tuto alternativu. Tip: Pokud vás klasické zaměstnání neláká a raději byste rozjeli online podnikání, zkuste prodávat PR články firmám.

Jaké otázky můžete po telefonu očekávat?

Ověřovací otázky Personalista si při telefonátu ověřuje údaje uvedené v životopisu jako např. nejvyšší dosažené vzdělání, jak dlouhý čas jste působili v předchozích zaměstnáních a pod. Může se zeptat i na důvody odchodu z vašeho dosavadního zaměstnání. Osobní otázky V tomto případě budou personalistu zajímat důvody vašeho zájmu o nabízenou pozici. Na tuto otázku byste měli pohotově reagovat a měli byste vědět své rozhodnutí obhájit. Můžete např. své znalosti a zkušenosti porovnat s inzerovanými požadavky na kandidáta. Abyste po telefonu zanechali co nejlepší dojem, musíte zvládnout nejen obsahovou stránku telefonátu, ale i formální stránku. Personalista nevidí vaši mimiku, gesta, k dispozici máte jedině svůj hlas.

Proto byste měli velkou pozornost věnovat:

Tempu hovoru a pauzám Mluvte o něco pomaleji než máte ve zvyku. Slova či věty, které chcete zdůraznit, řekněte pomalu. Méně důležité úseky předkládejte rychleji. Nevyhýbejte se pauzám, dělají slovní projev srozumitelnější a jsou výhodné pro vás i pro tazatele. Umožňují rozmyslet si obsah toho, co chcete vyjádřit, tazateli usnadní zapisovat si poznámky. Používejte spisovnou češtinu Vyhýbejte se slangovým slovům, nářečím apod. Eliminujte rušivé vlivy Měli byste se také vyhnout hluku v pozadí a pokud je to možné, buďte v místnosti sami. Pokud jste se ve vašem životopise uvedli aktivní znalost cizího jazyka je možné, že telefonický rozhovor bude probíhat právě v něm. Proto si dávejte pozor na to, abyste v životopise uváděli pouze pravdivé údaje. V opačném případě byste si mohli velmi uškodit. Pokud jste se právě dohodli s personalistou na pracovním pohovoru, gratulujeme vám. Nyní však máte pouze jednu šanci na to, abyste udělali co nejlepší dojem- máte na to 30 sekund.

Publikováno: 13. 11. 2019

Kategorie: Finance & práce

Autor: Adriana Horáková