Ochrana klimatu je stále aktuálním tématem

Starat se o naši planetu rozhodně má cenu. Klimatické změny se totiž dotýkají každého z nás. Klimatickou změnou (někdy se můžete setkat s pojmem změna klimatu) není jen jeho oteplování, potažmo ochlazování. V podstatě se jedná o jakýkoliv většinou jednostranný vývoj probíhající v určitém časovém horizontu. Ten je přitom velmi široký, a to od jednoho desetiletí až po několik milionů let.

Klimatické změny v ČR

Oceány zaplavují města, Amerika čelí silným hurikánům, africký kontinent bojuje se suchem. Důsledky změny klimatu postihují celý svět. Vysoké teploty, sucho, přívalové deště a povodně v posledních dekádách ale pozorujeme i u nás. Klimatické změny v ČR mají velké dopady na lesní ekosystémy, městské prostředí i zemědělství. Snižují se výnosy plodin a naopak se zvyšuje výskyt škůdců a chorob.

Nejvyšší koncentrace CO2 za 800 tisíc let

Od doby před průmyslovou revolucí vzrostla globální teplota o více než jeden stupeň. A to je hodně. Na vině jsou především tzv. skleníkové plyny stojící za vznikem tzv. skleníkového efektu. Za těmi spolu s jinými faktory stojí především emise CO2, jehož koncentrace je momentálně nejvyšší za posledních 800 tisíc let.

Green Deal

I to je důvod, proč se vrcholní představitelé Evropské unie rozhodli konat. Výsledkem je například nechvalně známý Green Deal, který byl na konci roku 2019 schválen Evropskou komisí. Ta se zavázala do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 55 procent. Jedním z těchto kroků je i zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035.

E.ON Energy Globe

Svou troškou do mlýna se ale snaží přispět i velké firmy. Energetická společnost E.ON například každoročně pořádá ekologickou soutěž E.ON Energy Globe zaměřující se na ochranu přírody. Tímto způsobem vyhledává, hodnotí a finančně podporuje inovativní ekologické projekty šetřící energií a životním prostředí. Do soutěže se mohou přihlásit jak firmy, tak jednotlivci. S ekologicky nenáročnou stavbou, výrobkem z recyklátu či unikátním fotovoltaickým systémem. V podstatě s čímkoliv, co bude mít za následek úsporu energie.

Publikováno: 27. 02. 2023 / Aktualizováno: 17. 06. 2022

Kategorie: Lifestyle

Autor: Ema Nováková