Jak ochránit své úspory před inflací?

Inflace má bezesporu negativní dopad na hodnotu našich úspor. I když se inflace postupně snižuje, stále je na vysoké úrovni a mnoho lidí hledá způsoby, jak své úspory ochránit. Jednou z velmi zajímavých alternativ k tradičním bankovním produktům jsou korporátní dluhopisy.

Inflace je jev, který může mít negativní dopad na hodnotu našich úspor. Když inflace roste, kupní síla našich peněz klesá, což znamená, že za stejnou částku peněz můžeme nakoupit méně zboží a služeb. Proto je důležité najít způsob, jak ochránit své úspory před inflací.

Investice do dluhopisů Uniprospe

Jednou z možností je investování do korporátních dluhopisů společnosti Uniprospe, která se specializuje na likvidaci odpadního polymeru ze starých pneumatik. Výnos dluhopisů je v tomto případě 9,5 % s tím, že výnosy jsou vypláceny každý půlrok.

Dluhopisy jsou dlužními úpisy emitentům, tedy společnostem, které potřebují financovat své projekty. V případě korporátních dluhopisů jsou emitenty soukromé společnosti, jako je například Uniprospe. Tyto společnosti vydávají dluhopisy, které investorům nabízejí pevný výnos v podobě úroků.

Korporátní dluhopisy chrání úspory před inflací

Jedním z důvodů, proč jsou korporátní dluhopisy atraktivní při ochraně před inflací, je fakt, že úrokové sazby na dluhopisy obvykle rostou s inflací. To znamená, že pokud inflace roste, emitent dluhopisů zvyšuje úrokovou sazbu, aby investorům poskytl vyšší výnos a kompenzoval tak pokles kupní síly peněz. Tímto způsobem může investor dosáhnout nárůstu hodnoty svých úspor a překonat tak inflaci.

Investování do korporátních dluhopisů společnosti Uniprospe.eu, která se specializuje na likvidaci odpadního polymeru ze starých pneumatik, může být zajímavou volbou. Tato oblast má totiž potenciál růstu, protože stále více lidí a firem se snaží snižovat svůj ekologický otisk a využívat obnovitelné zdroje.

Publikováno: 16. 10. 2023 / Aktualizováno: 21. 10. 2023

Kategorie: Finance & práce

Autor: Adriana Horáková