Jak naučit dítě cizí jazyk? Na školu se raději nespoléhejte

Jazyky představují pomyslnou bránu do světa a je škoda ji dětem uzavírat. Zodpovědný rodič si uvědomuje význam cizích řečí a aktivně se podílí na vzdělávání svého potomka. Na základní školu se v tomto směru nelze příliš spoléhat, výuku mají mnohdy na starost učitelé, jež by sami potřebovali doučování. Případy, kdy si s angličtinou láme jazyk kantor v důchodovém věku, kterému chybí aprobace k výuce daného jazyka, nejsou nijak výjimečné. Ale jak tedy dítku položit pevné základy jazykové výbavy, když ne ve školní lavici?

Optimální start? V předškolním věku!

Většina rodičů hledá odpověď na otázku, kdy je vhodná doba pro první kontakt s druhým jazykem. Ve výhodě jsou dvojjazyčné neboli bilingvní rodiny, kde je dítko vystaveno dvěma různým jazykům přirozeně a již od malička. Takovou možnost má však jen zanedbatelné procento českých dětí, ostatní musí využít jiné možnosti. Odborníci z řad lingvistů potvrdili, že pokud se dítě ponoří do výuky cizího jazyka v předškolním věku, bude mít později nezanedbatelnou výhodu před vrstevníky, kteří se druhou řeč učí až na základní škole. V praxi je samozřejmě efektivita výuky přímo úměrná vhodně zvolené koncepci – angličtina pro nejmenší musí mít adekvátní formu. Děti se nebiflují gramatiku, ale naopak nasávají nová slovíčka a fráze hraním.

Školky jsou drahé a je jich málo, vyzkoušejte kvalitní kurz

Počet školek se specializací na výuku cizího jazyka není v České republice mnoho. Mnoho rodičů navíc naráží i na bariéru v podobě příliš vysokého školného. Mnohem dostupnější, a to jak z hlediska volných míst, tak financí, jsou kurzy v jazykových školách. K nejlépe hodnoceným patří například pražská instituce JS FAN, kde probíhají kurzy anglického jazyka i kurzy francouzštiny pro děti i dospělé. Jazykovka nabízí také online kurzy, které se jeví jako ideální řešení pro děti ze vzdálenějších lokalit. A jak taková výuka v jazykové škole probíhá? Podívejte se na video. https://www.youtube.com/watch?v=5EYO541GDKY

Publikováno: 29. 06. 2020

Kategorie: Lifestyle

Autor: Ema Nováková