Na příjímací zkoušky je možné se připravit pod profesionálním dohledem

Sice se říká, že nejdůležitější zkouškou života je maturita, nicméně existuje i celá řada jiných, obdobně důležitých testů. Mezi takové patří třeba přijímací zkoušky na střední školu. Ty rovněž dokáží hodně potrápit. Naštěstí je možné se na ně náležitě připravit za pomocí profesionálů.

Testy jsou pro všechny školy totožné

V dobách ještě poměrně nedávných měla každá střední škola své vlastní přijímací zkoušky, což mělo jak své klady, tak i zápory. Dnes jsou už přijímací testy sjednocené. Nezáleží tedy, jestli se deváťák hlásí na průmyslovku, obchodní akademii, gymnázium či touží po výučním listu. Vždy bude muset projít těmi stejnými testy. Jak již bylo řečeno výše, ty jsou v současné době všude stejné, nicméně je zde jeden docela velký rozdíl, a sice bodování. Zatímco se žák, který chce na prestižní školu, bude muset přiblížit absolutnímu hodnocení, děti hlásící se na učiliště nebudou potřebovat tak excelovat. To však neznamená, že projdou za všech okolností. Neuspět se dá všude. Proto by se měl každý na testy na přijímačky patřičně připravit. Samostatně, případně za pomocí rodičů lze dobrého výsledku pochopitelně dosáhnout také, ovšem vyšší úspěšnost mají prokazatelně děti, které se připravovali společně s To dáš. Úspěšnost absolventů tohoto kurzu se pohybuje okolo 96 %.

Výborný nácvik proti stresu

Hlavním důvodem, proč se přihlásit do kurzu, je naučit se lépe odolávat stresu, který je během testování přirozený. Stres má samozřejmě v životě své místo a ke správnému fungování ho potřebujeme. Na druhou stranu nás často tlačí dost dolů, kvůli čemuž i dobře připravení žáci u důležitých zkoušek zcela propadnou. Když si však předem vyzkouší přijímací test nanečisto v podmínkách, které budou zhruba panovat během ostrých zkoušek, vytvoří si vůči stresu dostatečně silnou odolnost a nebudou kvůli němu zmatkovat a dělat zbytečné chyby. To dáš nabízí možnost vyzkoušet si testy nejen přímo ve třídě pod dohledem učitele, ale rovněž i po internetu.

Publikováno: 19. 07. 2022

Kategorie: Rodina

Autor: Ema Nováková