Domů » Snížení výživného v důsledku pandemie koronaviru
Finance & práce

Snížení výživného v důsledku pandemie koronaviru

Pan Josef má po rozvodu soudem stanovenou vyživovací povinnost ke třem nezletilým dětem ve věku pět, sedm a čtrnáct let. „Až do dubna jsem pracoval jako vedoucí týmu v marketingové společnosti a díky bonusům jsem měl příjem, který na platby výživného v klidu stačil.“ V dubnu pan Josef ale o práci přišel v důsledku omezení provozu firmy. „Od té doby výživné na děti platím s obtížemi z dávek podpory v nezaměstnanosti a přispívají dokonce i moji rodiče a známí.“ Jak může pan Josef postupovat?

Občanský zákoník jako základní vodítko pro určení výše výživného stanovuje životní úroveň povinného rodiče a odůvodněné potřeby dětí. V případě pana Josefa se ztrátou zaměstnání jeho majetkové poměry zásadním způsobem změnily a on může soudu podat návrh na snížení vyživovací povinnosti k dětem. Platí však, že by pan Josef měl nadále platit výživné ve výši stanovené původním rozsudkem až do vydání nového rozhodnutí. S podáním návrhu na snížení výživného soudu tak není důvod otálet. Soudy jsou sice v opatrovnických věcech povinny rozhodovat v zákonné lhůtě šesti měsíců, avšak vzhledem k jejich vytíženosti může řízení o návrhu pana Josefa trvat i déle. Ideálním řešením je tedy v každém případě (pokud jsou mezi sebou rodiče schopni komunikovat) sepis dohody o snížení výživného. V ní si mohou rodiče sjednat snížení výživného na dobu neurčitou i na časově ohraničené období.

V návrhu na snížení výživného je potřeba doložit změnu poměrů v mezidobí od vydání původního rozsudku, v případě pana Josefa tedy potvrzení o ztrátě dobře odměňovaného pracovního místa a jeho současné finanční poměry. Soud bude v řízení také zkoumat potencialitu jeho příjmů – tedy jestli se pan Josef v období nezaměstnanosti účelově nevyhýbá nalezení obdobně placené pozice či rekvalifikaci na pozici, ve které by dosahoval takových příjmů, které by na platby výživného v původní výši dostačovaly. Snížení životní úrovně povinného rodiče také nesmí být dočasné (např. ztráta typicky sezónního zaměstnání nebo v důsledku přechodného onemocnění). Návrh na snížení výživného je osvobozen od soudního poplatku a zpravidla platí, že ani matka ani otec nejsou vůči druhé straně povinni k náhradě nákladů řízení.

Kde to žije

Užijte si relax v ČR

Aktivní dovolenou s přítelkyněmi nebo s celou partou přátel si můžete dopřát v dnešní době již téměř kdekoliv. Důležité je najít si ideální ubytování, kde se budete cítit komfortně a volný čas si tak užijete naplno. Zkuste stránku ubytování České Švýcarsko případně se nechte inspirovat v katalogu ubytování Beskydy. Ať už preferujete hotely s pestrými službami nebo chaty v soukromí, určitě si tu vyberete to, po čem Vaše srdce nejvíce touží.